Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren

Agenda
24-8-2018   hapdag
1-9-2018   Hockey clinic voor de E6
24-10-2018   Netwerkborrel
Hele agenda
Jarigen
Vandaag:
Lotte Houx
Guusje van Rooijen
 
Morgen:
Kjell Steps
 
Overmorgen:
Louis Bemelmans
Emma Hamm


Jeugdlidmaatschap 

Het veldhockey seizoen loopt van augustus tot begin december en van maart tot en met juni. De bovenstaande contributie is voor het hele seizoen (van augustus tot en met juni).

Nieuwe leden zijn naast de contributie ook inschrijfgeld verschuldigd. Leden die na 1 januari lid worden betalen het volledige inschrijfgeld en de helft van de bovengenoemde contributie. Indien u en/of uw kind(eren) aan het zaalhockey deelnemen wordt hiervoor een extra contributie in rekening gebracht.

De contributie kan alleen via automatische incasso worden betaald. Deze incasso vindt plaats in twee gelijke delen in september en januari. Een machtiging tot incasso staat op de Scoop website. Ga hiervoor naar www.hcscoop.nl en log in met lidnummer en password en klik linksonder op 'documenten'. Klik vervolgens op 'contributie' , open het incasso document en volg de instructies in dit document.

LET OP: indien HC Scoop de contributie niet via automatische incasso kan innen, zal een toeslag van Euro 25,00 worden berekend voor iedere factuur (conform besluit ALV d.d. 23 januari 2009).

Dit maximum is niet van toepassing op inschrijfgeld of evt. zaalhockey contributie.

Er vindt geen (gedeeltelijke) teruggave van contributie plaats indien u en/of uw kind(eren) om welke reden dan ook niet kunnen hockeyen en indien trainingen of wedstrijden geen doorgang vinden.