Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren 

Jarigen
Vandaag:
Jan Gobbels
Liv Wouters
 
Morgen:
Maria Arostegui
Sofie Kretzers
Joƫlle Linnartz
 
Overmorgen:
Isis Maas
Omgang persoonsgegevens 
Hoe gaat HC Scoop om met jullie gegevens
 
Ledenadministratie
HC Scoop verwerkt persoonsgegevens van haar leden in de Ledenadministratie ten behoeve van het uitvoeren van het lidmaatschap van HC Scoop. De verwerking van de persoonsgegevens is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De beveiliging van de persoonsgegevens is geregeld binnen ons pakket voor ledenadministratie LISA.
 
Leden hebben verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Op grond van het inzage recht (Artikel 35 WBP) mag een lid aan HC Scoop vragen of en welke persoonsgegevens van hem of haar worden verwerkt en wie deze beheert. HC Scoop zal deze vraag binnen 4 weken beantwoorden.
 
Verstrekken van gegevens uit de ledenadministratie aan de leden
Een beperkte set van persoonsgegevens van leden wordt onderling aan leden verstrekt om met elkaar in contact te komen.
 
Verstrekken van gegevens uit de ledenadministratie aan derden
HC Scoop heeft als beleid geen persoonsgegevens, in welke vorm dan ook, te verstrekken aan derden (bijvoorbeeld sponsoren) noch in te zetten ten behoeve van direct marketing doeleinden. Uitzondering hierop is de verantwoording bij de jaarlijkse subsidieaanvraag aan de gemeente Sittard-Geleen. Hierbij worden lidnummer, KNHB-nummer, naam, geboortedatum en adresgegevens aan de gemeente ter verantwoording verstrekt.
 
Richtlijnen voor kader (trainers, coaches)
Het is handig als teamleden van elkaar de contactgegevens hebben. De bereikbaarheidsgegevens uit de Ledenadministratie worden binnen LISA gedeeld binnen het team. Als je als trainer, coach, additionele persoonsgegevens van leden ontvangt, zoals extra telefoonnummer of email adressen dan moet je toestemming vragen of je deze additionele gegevens mag delen binnen het team. Je kunt desbetreffend lid ook vragen deze gegevens te (laten) verwerken in de Ledenadministratie.
 
  • Ga verder verstandig om met de gegevens van de leden!
  • Stuur de gegevens niet door buiten het team en/of het kader van HC Scoop
  • Gebruik BCC (Blind Carbon Copy) om email adressen niet met elkaar te delen
  • Spam de leden niet
  • Vermeld altijd je naam en rol binnen HC Scoop, bijvoorbeeld Pietje Puk, Coach MD6 HC Scoop
 
Wijzigingen altijd via Ledenadministratie

Mutaties van persoonsgegevens of afmeldingen door leden moet je altijd doorverwijzen naar de Ledenadministratie. Leden dienen dit soort mutaties zelf aan de Ledenadministratie, dus niet via jou, te sturen. De Ledenadministratie zal mutaties en/of afmeldingen die niet rechtstreeks binnen komen niet behandelen. Telefoonnummer en email-adres kunnen leden zelf wijzigen.