Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren

Agenda
27-Mar-14
De agenda is leeg
Hele agenda


 

Jarigen
Vandaag:
Evi Claessen
 
Morgen:
Ella Steins
 
Overmorgen:
Rogier Crooijmans
Contributie 

Ledengroepen Leeftijd 2023-2024 Toeslag * Landelijk**
F-Junior 5 t/m 6  € 125,00
F-Junior 7 € 155,00
E-junior 8 t/m 9  € 195,00
D-junior 10 t/m 11 € 245,00 € 25,00 
C-junior 12 t/m 13 € 255,00 € 50,00  € 30,00 
B-junior 14 t/m 15  € 260,00 € 75,00  € 30,00 
A-junior 16 t/m 17 € 265,00 € 75,00  € 30,00 
Senior 18+ € 272,50 € 75,00  € 30,00 
Student*** 18+ € 200,00 € 75,00  € 30,00 
Trimlid/ veteranen € 170,00
ZAALHOCKEY
E-F teams (geen competitie) € 50,00
Competitie, 1 uur training € 75,00
Competitie, vanaf 1,5 uur training  € 125,00
INSCHRIJFGELD  €  30,00 
 

Het veldhockey seizoen loopt van augustus tot begin december en van maart tot en met juni. De bovenstaande contributie is voor het hele seizoen (van augustus tot en met juni). 

Nieuwe leden zijn naast de contributie ook inschrijfgeld verschuldigd. Leden die na 1 januari lid worden betalen het volledige inschrijfgeld en de helft van de bovengenoemde contributie. Indien u en/of uw kind(eren) aan het zaalhockey deelnemen wordt hiervoor een extra contributie in rekening gebracht. Er vindt geen (gedeeltelijke) teruggave van contributie plaats indien leden om welke reden dan ook niet kunnen hockeyen en indien trainingen of wedstrijden geen doorgang vinden.

* 
Deze toeslag geldt uitsluitend voor 1e-lijnsteams die worden getraind door een betaalde trainer.

** 
Dit betreft een bijdrage in de lunch die na elke thuiswedstrijd voor het eigen en bezoekende team wordt verzorgd door de barcommissie en wordt uitsluitend toegepast indien van toepassing.

* **
Studentenkorting

Om in aanmerking te komen voor het studententarief dien je elk jaar aan de start van het nieuwe seizoen aan te tonen dat je studeert.Dit kan door een kopie/printscreen te maken van:

 • het bewijs van inschrijving bij DUO met vermelding van je studiejaar of,
 • een bewijs van inschrijving bij een Universiteit, Hogeschool, MBO-opleiding of anderszins of,
 • een bewijs van inschrijving via Studielink

 • Mail dit onder vermelding van je voor- en achternaam naar [email protected] zodat we het kunnen meenemen in de facturatie.


  In augustus wordt een bericht geplaatst over het studententarief met de datum van de deadline voor het aanleveren van het bewijs. Na 1 oktober worden geen wijzigingen meer doorgevoerd in het gefactureerde contributiebedrag. Ben je te laat, dan betaal je de normale contributie.

  Stroom je halverwege het jaar in of na de winterstop? Dan wordt het studententarief toegekend op basis van het aan te leveren bewijs


  Familiekorting

  De familiekorting wordt als volgt bepaald:
  Eerste lid 0%
  Tweede lid 0%
  Derden lid 10%
  Vierde lid 20%
  Vijfde lid 30%
  De korting geldt op de jongste leden 

  De  familiekorting geldt uitsluitend voor contributies voor veldhockey en trimhockey. Dus dit maximum is niet van toepassing op inschrijfgeld of zaalhockey contributie.

  Inning contributies

  De inning van de contributies is uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

  Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet? ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributieinningen over. ClubCollect zal via SMS en email contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en email. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Hier kunt u kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

  Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zullen hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciƫle doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/nl/legal/privacystatement
  .
  Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/ledenadministrateur. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com .