Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren

Agenda
27-Mar-14
De agenda is leeg
Hele agenda


 

Jarigen
Vandaag:
Evi Claessen
 
Morgen:
Ella Steins
 
Overmorgen:
Rogier Crooijmans
Hockey - Jongste Jeugd 
De Jongste Jeugd zijn onze ± 5 tot en met ± 9 jarigen, onderverdeeld in Funkeys, Benjamins, F-jes en E-tjes. Ons doel is om deze groep kinderen op een actieve, leuke en veilige manier samen te leren hockeyen, aangepast aan hun eigen ontwikkelingsniveau. Winnen en verliezen is hierbij van ondergeschikt belang.

Funkey – 5 en 6 jarigen
Funkey is de eerste kennismaking met sport en hockey. "Fun” is hierin "Key”. De training bestaat uit allerlei spelvormen als knotshockey en ringhockey, hoepels, touwen etc. Voornaamste doel is het stimuleren van de motoriek. Naar mate de tijd vordert, komt "echt hockey” met bal en stick meer in beeld.

O8
Kinderen die voor 1 oktober 6 jaar zijn, gaan aan de slag in O8. De O8-ters worden in teams ingedeeld van 7 a 8 personen, trainen één keer per week en spelen op zaterdagochtend een wedstrijd in de regio.
Het opleidingsplan van de Hockey Academy is de basis voor de trainingen.  De wedstrijden zijn gebaseerd op het drie tegen drie hockey op een achtste veld.

O9
Als de kinderen voor 1 oktober 8 jaar zijn, komen de in de O9. Deze teams spelen wedstrijden met 6 spelers op een kwart veld. Dit is ook het eerste jaar dat de keeper aan bod komt. De trainingen zijn twee keer per week met wedstrijden op zaterdagochtend. De teams hebben een omvang van 7 a 8 spelers.

O10
Na het zestal hockey komt het achttal hockey. De kinderen zijn dan voor 1 oktober 9 jaar. Ze spelen met 8 spelers een wedstrijd op een half veld. De strafcorner komt hier ook voor het eerst aan bod. Trainingen zijn twee keer per week met wedstrijden op zaterdagochtend. De teams hebben een omvang van 9 a 10 spelers.
Na de O10 achttallen stromen de kinderen door naar de jeugdafdeling (1e jaars O12). Ze gaan dan in elftallen spelen op  een heel veld.

De commissie Jongste Jeugd Coördinatie behartigt de belangen voor de Jongste Jeugd leden, zijn het aanspreekpunt voor ouders, zijn de schakel tussen de jongste jeugd teams en trainers en onderhouden contact met de jeugdcoördinatoren van andere hockeyclubs in onze regio en de KNHB. 
Tevens organiseert de Jongste Jeugd Commissie diverse evenementen voor de Jongste Jeugd, zoals het kick-off oefentoernooi, de winter/sinterklaas activiteit, kennismakingstrainingen en de jongste jeugd slotdag.

Beste coaches, ouders en verzorgers,
Wij merken dat er de laatste tijd nogal wat onduidelijkheid is omtrent de contactpersonen binnen de club. Dit kunnen wij ons voorstellen, aangezien er het een en ander is veranderd in de samenstelling van de Jeugdcommissie. Zo hebben wij twee nieuwe commissieleden mogen verwelkomen, waar wij natuurlijk heel erg blij mee zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe indeling van de lijnen heeft plaatsgevonden. De lijnen zijn nu als volgt verdeeld:

Meisjes O18 + O16: Lisanne van Wijk
Meisjes O14 + O12: Adrienn Brachna
Meisjes Jongste Jeugd: Floor Sneijders

Jongens O18 + O16: Jacques Snijders
Jongens O14 + O12: Ralf Schmeitz
Jongens Jongste Jeugd: Floor Sneijders

Jullie kunnen alle vragen en/of opmerkingen sturen naar het algemene e-mailadres: [email protected]. Jullie mail wordt dan door de betreffende lijncoördinator opgepakt.

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 
de Jeugdcommissie