Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren

Jarigen
Vandaag:
Lisa Baeten
Theun Dinjens
Frans Sauren
Sandra Veugelers
 
Morgen:
Senn Goossens
Eva Robroek
 
Overmorgen:
Ezekiel Jessie Cupid
Fenne Lemmens
Van het bestuur
6-1-2020
Nieuwsafbeelding
Beste leden,

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 december jl. zijn te vinden in het besloten deel van de website onder Documenten -> Notulen ALV.
Tijdens de ALV is het nieuwe Huishoudelijk Reglement goedgekeurd en is een Beleidsplan gepresenteerd. Beide documenten zijn ook te vinden onder de documenten.
Wij stellen het op prijs als de documenten worden doorgenomen aangezien ze voor alle leden van toepassing zijn.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur