Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren

Agenda
27-Mar-14
De agenda is leeg
Hele agenda
Jarigen
Vandaag:
Sil van Laar
Mees Meuwissen
 
Morgen:
Naomi Bouwens
Quinty van der Water
 
Overmorgen:
Lars Aelfers
Lotte van Engeland
Imme Geelen
Thomas Geurden
Morris Heffels
Mark Smits
Marijn van Beusekom


Uitnodiging ALV 16 november 2018
1-11-2018
Nieuwsafbeelding
Beste leden, ouders en belangstellenden,
 
Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van HC Scoop op vrijdag 16 november as. om 20.00 uur (binnenlopen vanaf 19.30 uur).
 
De agenda ziet er als volgt uit:

Opening

Financiële verantwoording seizoen 2017-2018

Décharge bestuur

Aftreden bestuursleden:
      •Pascal Kremers (penningmeester)
      •John Duys (accommodatie)

Benoeming nieuwe bestuursleden:
      • Jeroen Fietjé stelt zich verkiesbaar als voorzitter
      • Alison Burns stelt zich verkiesbaar als bestuurslid bar en evenementen
      • Sjoerd Aerts stelt zich verkiesbaar als bestuurslid LISA

Rondvraag

Sluiting

Wij hopen jullie te ontmoeten op 16 november.
 
Namens het bestuur,
 
Mignon Coenen
Secretaris