Mijn team
Jongste jeugd

Jeugd

Senioren

Agenda
27-Mar-14
De agenda is leeg
Hele agenda
Jarigen
Vandaag:
Rik Blezer
Skip Closset
Bernice Wulterkens
 
Morgen:
Marit Bouwman
Alex Minkenberg
 
Overmorgen:
Eli-sue Swerts


Algemene Verordening Gegevensberscherming (AVG)
23-5-2018
Nieuwsafbeelding

Beste leden,

 

Het kan jullie bijna niet zijn ontgaan dat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensberscherming (AVG) van kracht wordt.

Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor onze hockeyvereniging aangezien wij persoonsgegevens van onze leden bezitten, verwerken en voor bepaalde doeleinden verschaffen aan andere partijen. 

 

Uiteraard hechten wij veel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens en gaan hier zorgvuldig mee om. Hierin verandert niets.

Door de komst van de AVG zijn we echter genoodzaakt het een en ander op papier te zetten in een privacy policy, waarin wordt vermeld welke persoonsgegevens, met welk doel, worden verwerkt en aan andere partijen ter beschikking worden gesteld (denk aan LISA en ClubCollect). Momenteel wordt hieraan de laatste hand gelegd en deze wordt in de loop van de volgende week aan alle leden via LISA ter accordering aangeboden.

 

Mocht u nu reeds vragen, tips of adviezen hebben, stuur dan een mail naar [email protected].

 

Het Bestuur